Note 14. Sensitivitetsanalyse markedsrisiko


Selskapets finansieller eiendeler og forpliktelser er i meget liten grad eksponert for endringer i valuta eller andre rentemarkedsfaktorer.

Effekter av renteendring           20152014                                 
Effekter på selskapets resultat (+/-1%) 1 8711 893