Note 3. Varige driftsmidler

 

2 015Immatrielle eiendelerDriftsløsøre                                                                   
Anskaffelseskost   
Anskaffelseskost per 1.110 0767 886 
Tilgang i året5193 944 
Utrangering0-285 
Reklassifisering5 242-5 242 
Anskaffelseskost per 31.1215 8366 303 
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:   
Akkumulerte avskrivinger per 1.17 5352 078 
Periodens avskrivinger2 806435 
Utrangering0-285 
Akkumulerte avskrivinger per 31.1210 3412 227 
Bokført verdi per 31.125 4954 076 
    
2 014Immatrielle eiendelerDriftsløre 
Anskaffelseskost:   
Anskaffelseskost per 1.111 5726 974 
Tilgang i året8701 012 
Avgang i året-2 4660 
Reklassifisering100-100 
Anskaffelseskost per 31.1210 0767 886 
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:   
Akkumulerte avskrivinger per 1.16 0221 714 
Periodens avskrivinger3 413364 
Periodens nedskrivninger5670 
Utrangering -2 4660 
Akkumulerte avskrivinger per 31.127 5352 078 
Bokført verdi per 31.122 5415 808 
    
Økonomisk levetid3-5 år3-5 år 
Avskrivningsplanlineærlineær