Note 6. Fordringer med forfall senere enn ett år

 

                              20152014                                                                        
Andre fordringer 140841 
Lån til foretak i samme konsern 00 
Sum 140841