Note 8. Egenkapital

 

2015Aksjekapital OverkursEgne aksjerInnskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
Sum
egenkapital
                                             
Egenkapital 1.1.201548 927256 982-35305 874261 799567 673 
Årets resultat    0-27 448-27 448 
Utbytte   -61 086-61 086 
Estimatavvik pensjoner    05 2625 262 
Andre føringer mot egenkapitalen  -23-23-526-550 
Egenkapital per 31.1248 927256 982-58305 851178 001483 852 
        
2014AksjekapitalOverkurs Innskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
Sum
egenkapital
 
Egenkapital 1.1.201448 927256 982-63305 846215 039520 885 
Årets resultat   0102 083102 083 
Utbytte   0-48 892-48 892 
Estimatavvik pensjoner   0-6 012-6 012 
Andre føringer mot egenkapitalen  2828-420-392 
Egenkapital per 31.1248 927256 982-35305 874261 799567 673