Vår virksomhet

Trykk her for å laste ned hele årsrapporten.

Konsernsjef Per Axel Koch. Foto: Ole Morten Melgård

Konsernsjefens beretning

2015 ble også et krevende men spennende år for Polaris Media. De papirbaserte annonseinntektene fortsatte å falle betydelig som følge av svakere utvikling i norsk økonomi, den digitale transformasjonen og økt konkurranse fra store internasjonale aktører som Google og Facebook. Jeg er likevel glad for at Polaris Media styrker sine digitale posisjoner ytterligere, både når det gjelder bruk og inntekter. En digital annonsevekst på 12 prosent og vekst i samlede ukentlige sidevisninger, viser at mediehusene har tatt nye og viktige digitale steg i et krevende mediemarked. Vi er godt fornøyd med at vi kan vise til resultatvekst i konsernet i 2015, med et resultat og en resultatmargin som fremstår som relativt bra i det norske mediemarkedet.

Mange av våre mediehus har inntatt tydelige digitale nr 1-posisjoner lokalt og regionalt, Pluss-løsninger er lansert i 16 av våre mediehus (og flere vil følge i 2016), og konsernet nærmer seg 250 mill kroner i digitale annonseinntekter. Mer enn 140.000 av våre ca 190.000 abonnenter er nå digitale abonnenter med Pluss-tilgang. Utfordringen er å øke bruken av Pluss-produktene betydelig, slik at dette kan bidra til fortsatt økning av brukerinntektene.

Jeg har også i 2015 besøkt alle selskapene i konsernet. Det er motiverende å se hvor godt det arbeides med den digitale transformasjonen samtidig som mediehusene også utgir papiraviser som fremdeles står sterkt blant våre lesere.

I 2015 har konsernet særlig hatt fokus på Big Data og personalisering  for blant annet å kunne øke annonseinntektene fra programmatisk salg og annonsebørser. I 2016 er målsettingen at alle mediehus i konsernet skal kunne kjøpes programmatisk, samtidig som salget dobles til ca 10 millioner kroner. Når det gjelder personalisering  av redaksjonelt innhold, var iTromsø først blant norske mediehus til å tilby sine brukere helpersonaliserte mobilsider, en spennende nyvinning som viser gode resultater.

Adresseavisen som det største mediehuset i konsernet, har fortsatt sin fine digitale fremgang, med gode brukertall og høye digitale inntekter. Adresseavisen huser konsernets digitale utviklingsenhet og IT-ressurssenter (Adressa Teknologi) og kompetansesenter for brukermarked, og mediehuset spiller en viktig rolle for digital utvikling i konsernet. Det er likevel fint å se hvordan Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke, iTromsø og Hitra-Frøya også har blitt viktige digitale utviklingssentra.

Trykkerivirksomheten merker fallende volumer og økende prispress. Underliggende drift i Polaris Trykk er likevel god, og det gjøres tydelige grep for å skape nye inntekter og redusere kostnadene ytterligere. Den nye trykkpressen ved Polaris Trykk Trondheim fungerer godt, og den gir konsernet flere inntektsben å stå på samtidig som den er spesielt kostnadseffektiv. Det er fint å konstatere at Polaris Trykk har styrket sin posisjon ytterligere i det nasjonale siviltrykkmarkedet. Det er viktig og gledelig at Polaris Trykk har overtatt Amedia sine trykkeoppdrag i Troms og Finnmark, samt at det er inngått omfattende samarbeid om transport og distribusjon i regionen. Dette samarbeidet gir betydelig effekt for både Polaris Media og Amedia.

Jeg vil også dette året trekke frem det gode samarbeidet med de tillitsvalgte. Kommunikasjonen er preget av åpenhet og respekt. De ansatte i hele Polaris Media gjør en flott innsats for å styrke konsernets posisjoner og håndterer de digitale utfordringene på en offensiv og god måte.

Vi forventer at 2016 blir utfordrende med fortsatt sterk digital transformasjon og svakere utvikling i norsk økonomi. Jeg er likevel overbevist om at våre mediehus vil fortsette å styrke sine digitale posisjoner både i brukermarkedet og annonsemarkedet, samtidig som trykkerivirksomhetene vil øke sin konkurransekraft.

Samtlige av konsernets virksomheter vil fortsette med å gjennomføre betydelige effektiviseringstiltak. I tillegg vil Polaris Media starte arbeidet med «Prosjekt Polaris Media 2020». Dette prosjektet skal gi betydelig effekt både på inntekts- og kostnadssiden.

Jeg er trygg på at Polaris Media er godt rustet til å møte utfordringene i det norske mediemarkedet.

 

Per Axel Koch
Konsernsjef


Viktige hendelser 2015

1. kvartal

 • Adresseavisen Gruppen kjøper Stjørdalens Blad, Malvikbladet og Opdalingen, samt 40% av gratisavisen Stjørdals-Nytt fra Amedia
 • Harstad Tidende Annonseproduksjon (HTAP) avvikles, og det inngås samarbeid om annonseproduksjon med Amedia Ressurs i Harstad
 • Harstad Tidende, iTromsø, Troms Folkeblad, Framtid i Nord og Hitra-Frøya lanserer Pluss-løsninger
 • Tommy Krangsås blir ny daglig leder i mediehuset Sør-Trøndelag

2. kvartal

 • Adresseavisens sjefredaktør Arne Blix går av. Ny sjefredaktør er Tor Olav Mørseth. Mørseth går også inn i konsernledelsen i Polaris Media
 • Adresseavisen og Polaris Media gjennomfører en vellykket flytting til Trondheim sentrum etter flere tiår i Industriveien på Heimdal.
 • Trykking av VG opphører i Polaris Trykk Trondheim
 • Adresseavisen lanserer trd.by, et nytt nettsted rettet mot unge brukere i Trondheimsområdet
 • Schibsted, Amedia og Polaris Media etablerer et felles landsdekkende distribusjonsnettverk, Helt Hjem, som blir en betydelig aktør for levering av pakker. Lanserer også helthjemretur.no, en tjeneste som for første gang gjør det mulig å returnere og bytte netthandelsvarer hjemmefra
 • Mediehuset Innherred etableres som en sammenslåing av Levanger Avisa og Innherreds Folkeblad Verdalingen.
 • Trønder-Avisa, som Polaris Media eier 10,1 % av, kjøper Namdalsavisa fra Amedia
 • Sunnmørsposten overtar aksjemajoriteten i Fjordabladet på Nordfjordeid
 • Fjordenes Tidende, Fjordingen og Driva reduserer antall avisutgivelser fra tre til to, og lanserer samtidig en digital Pluss-løsning for abonnement
 • Stig Jacobsen tiltrer som ny ansvarlig redaktør og adm. dir. i Mediehuset iTromsø
 • Polaris Media mottar 50 millioner i utbytte fra Finn.no
 • Polaris Media utbetaler 49 millioner i utbytte til aksjonærene

3. kvartal

 • Polaris Media setter ny trafikkrekord på mobil i uke 38, med 341.000 brukere per dag og 8,9 millioner sidevisninger
 • Per Kristian Bratteng tiltrer som ny redaktør og daglig leder i Åndalsnes Avis
 • Polaris Media investerer 7 millioner i emisjon i Cxense. Eierandelen ved utgangen av 2015 er 9,03%
 • Polaris Media kjøper resterende 20% av Sortlandsavisa AS, og eier dermed 100% av aksjene

4. kvartal

 • Harstad Tidende Gruppen skifter navn til Polaris Media Nord-Norge
 • Folkebladet fyller 50 år
 • Salg av 0,13 % av Finn.no til Schibsted ASA. Ny aksjonæravtale og samarbeidsavtale med Finn.no
 • Sjefredaktør/adm. dir. i Stjørdalens Blad og Malvikbladet slutter. Frank Cadamarteri blir konstituert som sjefredaktør fra januar 2016
 • Hans Erik Kjosbakken blir ansatt som redaktør i Fjuken etter Asta Brimi, som fra årsskiftet holder frem som daglig leder
 • iTromsø lanserer, som første mediehus i Norge, en fullt personalisert forside på mobil
 • Adresseavisen ansetter ny redaksjonell ledergruppe
 • Polaris Media og Amedia inngår samarbeid om trykk, distribusjon og transport i Troms og Finnmark. Polaris Trykk Harstad og Polaris Trykk Alta overtar trykking av Amedias mediehus Nordlys, Finnmark Dagblad og Finnmarksposten. Polaris Distribusjon Nord inngår avtale med Fram Distribusjon (Amedia) om distribusjon av avisen iTromsø. Det inngås også samarbeid med Amedia om transport i Troms og Finnmark, samt avtale om felles distribusjon i Alta for avisene Altaposten og Finnmark Dagblad

Redaksjonelle priser

European Newspaper Awards 2014:

 • Award of excellence for valgdekning: Adresseavisen – «Fra ungdommen»
 • Award of excellence i klassen «Storytelling»: Adresseavisen – «9. april - minutt for minutt»
 • Award of excellence i klassen «Cartoons»: Adresseavisen – «Agent RRR»
 • Award of excellence i klassen Online/Cross Media: Adresseavisen – «Navnekampen»
 • Award of excellence i klassen Online/Cross Media: Sunnmørsposten – "Aksla-saken"
 • Award of excellence i klassen Online/Cross Media: Sunnmørsposten – "Festivalguiden"
 • Award of excellence i klassen "Data Journalism": Sunnmørsposten - "Rush i Ålesund"

Scandinavian News Design 2014:

 • «Best of show» og gull-pris i klassen «Storytelling»: Adresseavisen – «Trøndere i New York».
 • Sølv i klassen «Storytelling»: Adresseavisen – «Det mørke nettet»
 • Honorable mention i klassen «Data-project»: Adresseavisen – Utviklingsdesken
 • Honorable mention i klassen «TV-experience»: Sunnmørsposten – "Scena".
 • Honorable mention i klassen «Apps»: Sunnmørsposten – "Ålesund brenner"

Netthodeprisene 2015:

 • Årets nettsak, liten redaksjon: Sunnmørsposten - "Borte bra - heime verst"

Polarisprisene 2014:

 • Journalistprisen: Pål Solberg og Alexander Killingberg, Adresseavisen, «Livet etter drapsdommen»
 • Formidlingsprisen: Sunnmørsposten, "Ålesund brenner"
 • Fotoprisen: Rune Petter Næss, Adresseavisen, «Passer på hytta»
 • Levende bilder prisen: Kim Nygård og Håvard Haugseth Jensen, Adresseavisen, «Tynt faen»

 Den Trønderske journalistprisen:

 • Adresseavisen – «Silkeveiene», Jonas Vikan og Ole Martin Wold. Saken vant også klassen for nyhetsjournalistikk

Journalistprisen (Møre og Romsdal journalistlag):

 • Årets foto 2014: Sunnmørsposten – Staale Wattø med bildet "Abedissen"
 • Årets featuresak 2014: Sunnmørsposten – "Borte bra, heime verst".

Nøkkeltall

Nedenfor følger en oversikt over viktige nøkkeltall fra virksomheten i 2015. For nærmere detaljer om regnskapstall, se Årsregnskapet. Les mer om våre redaksjonelle nøkkeltall under Vår redaksjonelle virksomhet

 

Polaris Media proforma
(tall i mill. NOK om ikke annet er angitt)
20152014
Omsetning1 6241 700
EBITDA justert for engangseffekter180170
Resultat før skatt945121
Årets resultat93891
   
EBITDA-margin11,1%10,0%
   
Investeringer i driftsmidler6580
Investeringer i finansielle aktiva-231
   
Totalkapital24931695
Egenkapital1583676
Netto rentebærende gjeld133162
Netto rentebærende gjeld / EBITDA *0,60,8
Likvide midler211218
* Basert på EBITDA korrigert justert for engangseffekter og mottatte
utbytter i henhold til definisjon i låneavtale med Sparebank1 SMN.
  
   
Antall mediehus3333
Antall trykkerier 55
Antall distribusjonsselskaper 33
   
Antall årsverk888930
Opplag per 31.12222 068210 692
Unike daglige brukere nett (brutto, snitt i 4. kvartal)343 127369 394
Unike daglige brukere mobil (brutto, snitt i 4. kvartal)299 956247 409
Sidevisninger nett per uke (snitt i 4. kvartal)13,0 mill.14,5 mill.
Sidevisninger mobil per uke (snitt i 4. kvartal)7,5 mill.6,2 mill.
   
Antall aksjonærer911895
Antall aksjer (1000)48 927  48 927
Resultat per aksje19,181,86
Utbytte per aksje1,25 1,00
Direkteavkastning6,6%4,1%
   
Aksjekurs per 31.1219,1021,00
Børsverdi per 31.129351 027

 

Økonomiske nøkkeltall (alle tall proforma):

 

 201320142015
EBITDA-margin*13,1%10,0%11,1%

* - tall justert for engangseffekter

  

 

 

 

 

Brukerposisjoner
Dette er Polaris Media

Polaris Media ASA er et uavhengig medie- og trykkerikonsern som ble etablert og børsnotert ved sammenslåingen av Adresseavisen konsern (Adresseavisen ASA) og Harstad Tidende Gruppen AS den 20. oktober 2008. Konsernet ble, etter oppkjøpet av Edda Medias enheter på Nordvestlandet i april 2009, det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark, og er i dag Norges tredje største mediehus- og trykkerikonsern. Virksomheten er organisert i fire hoveddatterselskaper:

 • Adresseavisen Gruppen
 • Polaris Media Nord-Norge
 • Polaris Media Nordvestlandet
 • Polaris Trykk

Polaris Media består av 33 lokale og regionale mediehus og 3 tilknyttede mediehus, de fleste med ledende posisjoner i sine områder. Mediehusene har til sammen ~340.000 daglige brukere på nett, ~300.000 daglige brukere på mobil og ~680.000 daglige lesere på papir (59 prosent dekning blant voksne i Polaris Medias markedsområde).

Polaris Trykk er den ledende trykkeriaktøren fra Nordvestlandet til Finnmark og er en av Norges ledende trykkeriaktører med en sterk posisjon i det nasjonale siviltrykkmarkedet. Konsernet trykker totalt 76 aviser, i tillegg til et betydelig antall lokale, regionale og nasjonale oppdrag i siviltrykkmarkedet. Polaris Trykk er eneste trykkeri i Norge som kan trykke større produksjoner på glanset papir.

I tillegg eier Polaris Media viktige strategiske posisjoner i selskaper som FINN.no (9,99 %), Avisa Nordland (38 %), Cxense (9,03 %), Fanbooster (4,48 %) og Trønder-Avisa (10,1 %)

Vår visjon

Polaris Media skal være best på redaksjonelt innhold og den foretrukne annonsekanal og markedsplass i sine regioner, med spesielt fokus på digitale og papirbaserte produkter. Konsernets mediekanaler skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd, med et spesielt fokus på det lokale og regionale.

Polaris Media skal ha en lokal og regional forankring, med sterk redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet.

Vår formålsparagraf

Selskapets formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan for å realisere formålet foreta investeringer, herunder i andre selskaper samt eiendommer.

Våre strategiske hovedmålsetninger

 • Videreutvikle de digitale innholdsproduktene og etablere ledende brukerposisjoner på alle plattformer
 • Styrke abonnementsforholdet samt digitalisere leserne og abonnentene
 • Fortsatt sterk digital annonsevekst
 • Nye trykkeri- og distribusjonsinntekter
 • Utvikle en fremtidsrettet organisasjon

Polaris Medias strategi er ytterligere utdypet i Styrets beretning og i Konsernsjefens beretning.

Vår redaksjonelle plattform

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Det er et overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

Se Redaksjonell årsrapport for en utdypende redegjørelse av det redaksjonelle arbeidet i konsernet i 2015.

Vår rolle som samfunnsaktør

Polaris Media avgir en egen erklæring om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar som kan leses her.

Polaris Media berører grunnleggende deler av samfunnslivet og dekker et stort geografisk område i Norge. Virksomheten innebærer et betydelig samfunnsansvar som går utover det rent økonomiske og rettslige ansvaret en norsk virksomhet normalt har. Grovt sett strekker ansvaret seg over to hovedområder; det redaksjonelle samfunnsansvaret, som ivaretas av de ansvarlige redaktørene og redaksjonene i mediehusene, og det forretningsmessige samfunnsansvaret, som ivaretas i selskapsstrukturen.

Polaris Medias virksomheter har en lang tradisjon for utøvelse av samfunnsansvar. Flere av våre selskaper har eksistert i flere hundre år. Ingen av disse bedriftene ville eksistert i dag om man ikke hadde tatt samfunnsansvaret på alvor. Konsernet er gjennomgående tuftet på sunne etiske standarder og høy integritet. Et bevisst arbeid med samfunnsansvaret er avgjørende for å sikre tilliten til produktene og merkevarene til selskapene i Polaris Media.

Polaris Media er kjennetegnet ved en relativt desentralisert struktur med høy grad av selvstendighet i selskapene. Den redaksjonelle og kommersielle virksomheten i Polaris Media utøves gjennom merkevarer med sterk lokal, regional og til dels også nasjonal forankring. Motivert av at samfunnsansvaret står sterkt og at dette er kritisk for å sikre den redaksjonelle og forretningsmessige integriteten, har Polaris Media definert felles strategiske retningslinjer for samfunnsansvar som inkluderer standarder og oppfølgingsprosedyrer.

Les mer om strategi for samfunnsansvar i Polaris Media her. Den redaksjonelle delen av samfunnsansvaret er ivaretatt av redaksjonene og den redaksjonelle stiftelsen i Polaris Media, i samarbeid med Norsk Presseforbund og PFU. Det skrives også egen redaksjonell årsrapport hvor samtlige ansvarlige redaktører bidrar.


Eierstruktur / organisasjonskart

 


Konsernstyret

Bernt Olufsen

1954Styreleder (ansatt i Schibsted inntil 1.3 2016)

Ansatt som redaktør i Schibsted Media Group siden 2011. Har tidligere jobbet som journalist i Adresseavisen og i VGs politiske avdeling, i tillegg til at han har hatt ulike lederjobber i VG - bl.a. vaktsjef, sjef for VGs politiske avdeling, redaksjonssjef, nyhetsredaktør og ansvarlig redaktør (sistnevnte i perioden 1994 – 2011). Bernt Olufsen har bred styreerfaring fra tidligere og nåværende styreverv. Han sitter p.t. i styret i Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Ethical Journalism Network (EJN).

Bente Rathe

1954Nestleder (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Utdannet MBA, University of Denver (1986). Fra 2002 selvstendig næringsdrivende (styregrossist og seniorrådgiver). Visekonsernsjef i Gjensidige NOR frem til 2002. Nåværende tillitsverv: styreleder i Ecohz AS og Cenium AS. Styremedlem i Svenska Handelsbanken AB (Sverige), Home Invest AS, Nordic Choice Hospitality Group AS og Salmar ASA. Tidligere styremedlem i Aker Kværner Holding AS, Statens pensjonsfond utlands Etikkråd, nestleder i Norsk Hydro ASA, har vært styremedlem i Statoil ASA, Innovasjon Norge og Kongsberg Automobile ASA, Aker Kværner Holding AS, Powel AS, Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland samt styreleder i flere datterselskaper innen Gjensidige Nor.

Bente Sollid Storehaug

1967Styremedlem (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Bente Sollid Storehaug er adm. direktør i ESV Digital, Nordic. Hun startet sin karriere i norsk presse som tidenes yngste medlem i Norsk Redaktørforening. Senere er hun best kjent som seriegründer innen IT- og medieselskaper. På midten av 90-tallet startet hun Digital Hverdag AS og ledet dette selskapet gjennom flere fusjoner og oppkjøp frem til børsnotering av i Stockholm. Hun er medlem av konsernstyrene i Europris ASA, Eika-gruppen og Cxense ASA. Foruten erfaring fra presse, reklame og informasjonsbransjen, har hun deltatt som rådgiver i E-Forum Norge under tre ulike næringsministre. De fire siste årene har hun vært medgründer og styreleder i selskapet DotGlobal AS, som har kjøpt rettighetene til topplevel-domenet .global. Hun sitter i Regjeringen oppnevnte ekspertutvalg som skal vurdere den fremtidige finansieringen av NRK. Hun har bachelorgrad i statsvitenskap, er godkjent kommunikasjonsrådgiver fra Norges Markedshøyskole og har nettopp fullført coaching, mentoring og positiv psykologi ved BI.

Trond Berger

1957Styremedlem, medlem av revisjonsutvalget (ansatt i Schibsted)

Berger er utdannet statsautorisert revisor (1984), siviløkonom BI (1981) og har befalsskole (1977). Tiltrådte som konserndirektør i Schibsted ASA i 1999 og har ansvaret for virksomhetsområdene økonomi, finans, investor relation, merger and acquisition, juridisk og compliance. Trond Berger kom fra stillingen som investeringsdirektør i Stormbull (1998). Tidligere konserndirektør (CFO) i Nycomed ASA og konserndirektør for strategi og forretningsutvikling i Nycomed Amersham (1997-98). Han var partner i Arthur Andersen i perioden 1981-92. Berger sitter i styret i en rekke Schibsted-selskaper.

Hans-Tore Bjerkaas

1951Styremedlem (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Bjerkaas er cand.mag. fra Universitetet i Tromsø med fagene historie, norsk og filosofi. Han jobbet i NRK fra 1977 til 2014, bare avbrutt av et år som programredaktør i Tv2. I NRK hadde Bjerkaas mange ulike stillinger; programsekretær, distriktsredaktør, fjernsynsdirektør, og fra 2007 til 2013 var han kringkastingssjef. Bjerkaas er styreleder i Ullevål Media Center og styremedlem i Sparebank1 Nord-Norge og Litteraturhuset.

Stig Eide Sivertsen

1959Styremedlem, leder av revisjonsutvalget (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Stig Eide Sivertsen er utdannet fra BA (hons) Econ & M.Sc. fra University of Durham og juss grunnfag fra Universitetet i Bergen. Han har erfaring fra stillinger som finansdirektør i Schibsted og PGS, gründer/adm. direktør i Nettavisen, økonomidirektør i Telenor Link, konserndirektør i Telenor, adm. direktør i Telenor Broadcast og konsernsjef i Opplysningen og EMGS. Han er styremedlem i bl.a. Foinco, Gyldendal og EMGS, og han eier og utvikler selskap hovedsakelig innen media.

Victoria Svanberg

1969Styremedlem (ansatt i NWT Media)

Svanberg er utdannet ved IHM Business School og har en MBA fra Handelshögskolan i Stockholm. Hun har erfaring fra lederstillinger og styreverv innen en rekke ulike bransjer. Innen mediebransjen har hun erfaring fra styreverv samt ulike stillinger i Nye Wermlands-Tidningens AB, bl.a. som markedssjef og ekonomicolumnist. Hun har også arbeidet som konsulent innen individ- og organisasjonsutvikling. Svanberg er aksjonær i Nye Wermlands-Tidnings AB. Svanberg er også medeier i Branäsgruppen AB som driver fire skianlegg.

Terje Eidsvåg

1966Styremedlem (representerer ansatte)

Terje Eidsvåg er utdannet cand. mag. ved NTNU og har siden 1996 vært journalist i Adresseavisen. Eidsvåg er tidligere medlem av Norsk Journalistlags landsstyre, arbeidsutvalg og forhandlingsutvalg og sitter i dag i kontrollkomiteen og eierskapsutvalget til journalistlaget.

Marianne Leite

1976Styremedlem (representerer ansatte)

Marianne Leite (Parat Media) er utdannet innen reiseliv og turisme og har også jobbet med prosjekter innen reiselivet. I tillegg har hun studert engelsk og mediekunnskap. Leite begynte i Harstad Tidende i 2005 og jobber i dag som medierådgiver i avisen. I tillegg har hun erfaring fra bemanningsbransjen og har jobbet en periode med lønn/personal innen regnskapsbransje og skipsindustri.

Rune Setsaas

1970Styremedlem (representerer ansatte)

Utdannet trykker med fagbrev. Ansatt i tidligere Adressa Trykk, nå Polaris Trykk Trondheim, i 2000. Mangeårig styremedlem i Polaris Trykk Trondheim AS og Polaris Trykk AS. Medlem av konsernutvalget i Polaris Media. Medlem av tariff/bransjeråd avis Fellesforbundet. Klubbleder for Trykkeriklubben Polaris Trykk Trondheim.


Konsernledelsen

Konsernledelsen (KL) i Polaris Media består av seks toppledere. Under ledelse av konsernsjef Per Axel Koch har denne gruppen ansvar for eierstyringen og den løpende driften i de ulike virksomhetene, og for alle aktiviteter på tvers i konsernet.

Det meste av virksomheten i konsernet er organisert i fire hoveddatterselskap med egne styrer. De operative lederne for hoveddatterselskapene er alle med i KL. I tillegg er ansvarlig redaktør i det største mediehuset, Adresseavisen, og CFO, som også leder arbeidet med større prosjekter og forretningsutvikling i konsernet, med i KL. Konsernledelsen utøver et aktivt og strategisk eierskap til de fire hoveddatterselskapene, mens lederne for hoveddatterselskapene står for den operative driften. Mye av arbeidet med utvikling og effektivisering som omfatter hele eller store deler av konsernet, er organisert som prosjekter hvor medlemmer i KL er sentrale i styringen og ofte delaktige i gjennomføringen.

Per Axel Koch

1961Konsernsjef

Per Axel Koch er utdannet siviløkonom ved NHH i 1985 og tok høyere avdeling ved NHH i 1985-1987. Han har erfaring fra stillinger som stipendiat/prosjektkonsulent i Wilh. Wilhelmsen Ltd (1985-1988), konsulent i McKinsey & Co (1988-1991), direktør (1991-92), viseadministrerende direktør (1993-95) og administrerende direktør i Adresseavisen ASA (1996-2006). Koch var konsernsjef i Adresseavisen ASA 2007-2008. Konsernsjef i Polaris Media ASA fra starten i 2008.

Koch sitter som styreleder i alle hoveddatterselskapene i Polaris Media, og er styremedlem i Finn.no, Trønder-Avisa, og styreleder i Papirkjøp AS. Han har tidligere vært styreleder i Sparebank1 SMN i perioden 2001 - 2013. Han er også styremedlem i Midt-Norsk Jazzsenter.

Per Olav Monseth

1979CFO med ansvar for prosjekt og forretningsutvikling

Monseth har hovedansvar for finans og økonomi i Polaris Media med tilleggsansvar for konsernprosjekter og forretningsutvikling.

Monseth er utdannet siviløkonom i 2004 med spesialisering i finans ved NHH og Indian Institute of Management. Monseth har også grunnfag i psykologi fra Universitet i Bergen og Befalsskolen for Marinen (BSMA). Monseth har vært Vice President i det New York-baserte investeringsselskapet Lindsay Goldberg og konsulent i McKinsey & Co.

Monseth er styremedlem og leder for revisjonsutvalget i Cxense ASA, styremedlem i Fanbooster AS og Danica Pensjonsforsikring.

Internt i Polaris Media er Monseth nestleder i styret i Adresseavisen Gruppen, Adresseavisen, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Trykk. Videre er Monseth styreleder i Polaris Regnskap og i Adresseavisens Pensjonskasse.

Tove Nedreberg

1963Administrerende direktør i Adresseavisen / Adresseavisen Gruppen

Tove Nedreberg har utdannelse i økonomi og administrasjon fra Trondheim Økonomiske Høgskole BBA, 1985. Hun har erfaring fra stillinger som budsjettsjef og økonomisjef i Norges Handels og Sjøfartstidende AS, økonomisjef og assisterende direktør i Aftenposten AS og økonomidirektør i Adresseavisen ASA. Nedreberg var viseadministrerende direktør i Adresseavisen ASA fra 2003 til 2008. Administrerende direktør i Adresseavisen AS og Adresseavisen Gruppen fra 2008. I tillegg til Adresseavisen, består Adresseavisen Gruppen av ni lokale mediehus i Trøndelag og på Helgeland, eget distribusjonsselskap og selskap for telefonsalg/tjenester. Adresseavisen har flere konsernoppgaver for Polaris Media gjennom kompetansesenter marked (bedrift og privat), Teknologi og digital utvikling. Tove Nedreberg er stedfortreder for konsernsjef i Polaris Media.

Nedreberg er nestleder i hovedstyret i MBL (Mediebransjens Landsforening) og styremedlem i Salmar ASA.

Tor Olav Mørseth

1980Sjefredaktør Adresseavisen

Tor Olav Mørseth er utdannet økonom fra Norges Handelshøyskole (BSc) og har en MBA fra Copenhagen Business School i tillegg til studier ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.

Han begynte som journalist i Stjørdalens Blad i en alder av 14, og har arbeidet i Forsvarets Forum, ved Gongqing College of Nanchang University i Kina og i Bergens Tidende. Han kom til Adresseavisen fra Bergens Tidende, hvor han har vært økonomijournalist, ledet flere ulike avdelinger, og blant annet vært nyhetsredaktør og produktdirektør. Mørseth har i tillegg til journalistikken jobbet mye med teknologi- og produktutvikling.

Tor Olav Mørseth er styremedlem i NTB, og møter i konsernstyret i Polaris.

Harald H. Rise

1959Administrerende direktør i Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Media Nord-Norge

Harald H. Rise er utdannet cand.mag. og har journalistutdanning fra USA. Han har yrkeserfaring som journalist og vaktsjef i Sunnmørsposten (1985-93), informasjonssjef i Ulsteinkonsernet (1993-94), ansvarlig redaktør (1994 – 2007) og administrerende direktør (2002– 07) i Sunnmørsposten og konserndirektør i Edda Media (2007-09).

Rise er i dag adm. dir. både i Polaris Media Nordvestlandet AS (PMNV) og Polaris Media Nord-Norge AS (PMNN). Under disse selskapene er det bortimot 30 andre hel- og deleide selskap, inkludert 23 mediehus. Han er styreleder i Sunnmørsposten AS, Romsdals Budstikke AS, Nordvest Distribusjon AS, Harstad Tidende AS, iTromsø AS og Nordavis AS. Videre er han styremedlem i Avisa Nordland AS og varamedlem til styret i Trønder-Avisa AS.

Steinar Bakken

1949Administrerende direktør i Polaris Trykk

Steinar Bakken er utdannet driftsøkonom, avla svenneprøve som trykker i 1970 og mesterbrev i boktrykkerfaget i 1971. Bakken har over 40 års erfaring fra trykkeribransjen fra stillinger som rotasjonstrykker, produksjonssjef i rotasjonen og ansvarlig for pakkeri- og plateavdelingen i Adresseavisen. Bakken har siden januar 1999 vært administrerende direktør i Adressa-Trykk og er nå administrerende direktør i Polaris Trykk.


Virksomhetsområdene

Polaris Media består av driftssegmentene Adresseavisen Gruppen, Polaris Media Nordvestlandet, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Trykk og Polaris Eiendom. I tillegg eier Polaris Media 10,1 % av Trønder-Avisa, 9,03 % av Cxense ASA og 4,48 % av Fanbooster AS.

Adresseavisen Gruppen

Adresseavisen Gruppen består av det regionale mediehuset Adresseavisen, i tillegg til de lokale mediehusene Fosna-Folket, Sør-Trøndelag, Trønderbladet, Stjørdalens Blad, Malvik Bladet, Opdalingen, Mediehuset Innherred samt Brønnøysunds Avis (69 %). Mediehuset Innherred eies med 50% hver av Innherred Folkeblad og Verdalingen (97,6%) og Levanger-Avisa (55%). Av øvrig virksomhet omfatter gruppen Adresseavisens Telefontjenester, Adressa Distribusjon, deleide Trøndelagspakken (78%), Hitra-Frøya (49 %), Stjørdals-Nytt (Midt-Norsk Avisdrift AS, 40%) morselskapet Adresseavisen Gruppen, Hoopla AS (21 %) og FINN.no AS (9,96 %). 

Økonomiske nøkkeltall:

Brukerposisjoner:

* - tall er proforma, og inkluderer tilknyttede selskaper

Polaris Media Nordvestlandet

Polaris Media Nordvestlandet består av mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt de lokale mediehusene Vikebladet Vestposten, Sunnmøringen, Driva, Åndalsnes Avis, Fjordingen, Fjordenes Tidende, Møre-Nytt, Fjuken (59 %), Vigga (59 %), Dølen (50 %) og Fjordtrykk/Fjordabladet (58 %). I tillegg inngår Nordvest Distribusjon AS og morselskapet Polaris Media Nordvestlandet AS.

Økonomiske nøkkeltall:

Brukerposisjoner:

Polaris Media Nord-Norge

Polaris Media Nord-Norge består av mediehusene Harstad Tidende, iTromsø (96 %), Troms Folkeblad, Framtid i Nord, Andøyposten (79 %), Altaposten (84 %), Sortlandsavisa, Vesteraalens Avis, Sør-Varanger Avis (19 %), Avvir (25 %), Ruijan Kaiku (51 %), annonsesamkjøringen iNord, samt gruppens multimediale selskaper HTG Multimedia og Vesterålen Online (VOL.no) i tillegg til morselskapet Polaris Media Nord-Norge AS. Polaris Media Nord-Norge eier også andeler i Avisa Nordland (38%) og FINN.no AS (0,03%).

Økonomiske nøkkeltall:

Brukerposisjoner:

Polaris Trykk

Trykkerivirksomheten er samlet i Polaris Trykk, som består av Polaris Trykk Trondheim, Polaris Trykk Ålesund, Polaris Trykk Harstad, Polaris Trykk Alta og Polaris Distribusjon Nord samt felleskontrollert virksomhet sammen med Amedia (50 %) - Nr1 Adressa-Trykk Orkanger og Norsk Avisdrift (Byavisa).

Økonomiske nøkkeltall:


Rapport fra konserntillitsvalgt

Året 2015 har igjen vist hvor viktig det er at tillitsvalgte og ledelse har god og jevnlig dialog. Bare på den måten kan man i fellesskap løse de ulike utfordringer som oppstår i den turbulente tiden som mediebransjen nå opplever.

Pensjonsforhandlinger, nedbemanninger, sparekutt og beredskapsplaner, nye ordninger for uføredekning, utforming av arbeidsmiljøundersøkelse, sammenslåing av mediehus, lønnsforhandlinger, bonusdiskusjoner, frekvensnedgang for fådagersaviser og skifte av redaktører er bare noen av mange problemstillinger tillitsvalgte og ledelse har diskutert og i fellesskap funnet frem til så gode løsninger på som mulig i løpet av dette året.

Mange av prosessene har vært krevende. Ikke minst når det kommer til nedbemanning og oppsigelser er det tøffe tak for de tillitsvalgte.

For klubbledere og forhandlingsutvalg gjelder det i en slik situasjon å opptre nøytralt og objektivt, for å sikre at de konklusjoner og vedtak man havner på er rettvise og uangripelige for alle involverte. Jeg vet at mange tillitsvalgte har hatt utallige våkenetter dette året fordi tankene nærmest døgnet rundt har dreid seg om hvordan man skal ende opp med en mest mulig rettferdig nedbemanning.

Prinsippet om ansiennitet har stått fast som helt uangripelig. Det har begge parter heldigvis akseptert. Så har de videre diskusjoner bl.a. handlet om hvor mange man kan gi slipp på uten at det går ut over kvaliteten på produktet og hensynet til kundene, i tillegg til hva slags kompetanse det er viktig å ta med videre, i hvilke avdelinger man kan nedbemanne og når dette skal skje.

Konserntillitsvalgt (KTV) har naturligvis vært tett på mange av de prosesser som har vært kjørt. De tillitsvalgte rundt om i konsernet trenger av og til støtte og veiledning, og de ser behovet for at en utenfra kan vurdere utspill, problemstillinger og uenigheter. I noen av tilfellene har KTV deltatt i møter mellom tillitsvalgte og ledelse som observatør og rådgiver, i andre saker har det vært mer naturlig å være en samtalepartner – enkelte ganger for begge sider av bordet. Da er det tilfredsstillende i ettertid å se at man har lyktes med å løse opp i konflikter, avklare misforståelser, få satt i gang dialogene igjen – og til slutt ende opp med levelige konklusjoner.

Også i løpet av 2015 har konserntillitsvalgt gjennomført besøk til og hatt møter med klubbledere, fagorganiserte og personer i ledelsen i bedriftene i Polaris Media, nå over 30 mediehus, fem trykkerier og tre distribusjonsselskap. Dette er en særdeles viktig del av hovedtillitsvalgts hverdag i konsernsammenheng.

Det har vært lange dager «på veien», med et konsern som omfatter virksomheter på Nordvestlandet (inkludert Gudbrandsdalen og Ottadalen), i Midt-Norge og i Nord-Norge. Men det har vært givende dager, som sterkt understreker viktigheten av at både øverste tillitsvalgt i konsernet, men også konsernledelsen, jevnlig møter de ansatte i konsernet der de til daglig jobber. Jeg opplever i disse møtene med ansatte og ledelse et engasjement og en omsorg rundt sin «egen» bedrift som egentlig er ubetalelig, men som helt sikkert er en av flere forklaringer på at mange av Polaris-bedriftene i et ytterst krevende år har gjort det bedre enn andre i medie-Norge.

Informasjon er alltid utrolig viktig i enhver virksomhet, men spesielt betydningsfullt er informasjonsarbeidet når det skjer en hel del i konsernet og i hver enkelt bedrift. Ved siden av fysiske besøk i bedriftene, har jeg forsøkt å dekke informasjonsbehovet gjennom hyppige utgivelser av informasjonsavisen Polarisposten, som går ut til alle klubbledere og fagorganiserte i konsernet.  I løpet av 2015 ble det hele 30 utgivelser, hvilket er ny rekord i ett og samme år, og absolutt en bekreftelse på at det er adskillig å informere om når det gjelder Polaris Media spesielt og mediebransjen generelt.

Som konserntillitsvalgt har jeg konsernutvalget (KU), som består av seks tillitsvalgte fra Polaris Media Nordvestlandet, Adresseavisen Gruppen, Polaris Media Nord-Norge og Polaris Trykk, som mine nærmeste støttespillere. Men også kontakten med lederne av de fire underkonsernutvalgene (UKU) og lederen av NJ Polaris (NJP) har vært prioritert gjennom hele året. God dialog og faste treff med de konserntillitsvalgte i Amedia og Schibsted oppleves også som svært fruktbart, da det ofte er de samme utfordringer og problemstillinger som går igjen i bransjen.

Jeg har også deltatt på samlinger for NJ-klubblederne i Kysten Rundt-samarbeidet, som omfatter redaksjonene i Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, Aftenposten samt også representanter fra NJ-klubben i VG.

Avslutningsvis vil jeg uttrykke stor tilfredshet med at HR-arbeidet nå i større grad enn før er løftet opp på konsernledelsesnivå. Her føler vi at de tillitsvalgte endelig er hørt, og ser frem til at HR holdes høyt opp på agendaen også i tiden fremover. Å ha et sterkt fokus på kompetanse og arbeidsmiljø vil være avgjørende i tiden fremover om mediehusene, trykkeriene og distribusjonsselskapene i Polaris Media skal lykkes videre.

Samarbeidet og dialogen med konsernsjef og øvrige medlemmer av konsernledelsen har også i 2015 vært god. Fortsatt opplever konserntillitsvalgt at det er vilje og ønske om å involvere de tillitsvalgte på en god måte i løpende prosesser. Gjensidig åpenhet og tillit er alfa omega om ledelsen ønsker å ha de ansatte med seg.

 

Ulf Dalheim
Konserntillitsvalgt
Polaris Media ASA