Nøkkeltall

Nedenfor følger en oversikt over viktige nøkkeltall fra virksomheten i 2015. For nærmere detaljer om regnskapstall, se Årsregnskapet. Les mer om våre redaksjonelle nøkkeltall under Vår redaksjonelle virksomhet

 

Polaris Media proforma
(tall i mill. NOK om ikke annet er angitt)
20152014
Omsetning1 6241 700
EBITDA justert for engangseffekter180170
Resultat før skatt945121
Årets resultat93891
   
EBITDA-margin11,1%10,0%
   
Investeringer i driftsmidler6580
Investeringer i finansielle aktiva-231
   
Totalkapital24931695
Egenkapital1583676
Netto rentebærende gjeld133162
Netto rentebærende gjeld / EBITDA *0,60,8
Likvide midler211218
* Basert på EBITDA korrigert justert for engangseffekter og mottatte
utbytter i henhold til definisjon i låneavtale med Sparebank1 SMN.
  
   
Antall mediehus3333
Antall trykkerier 55
Antall distribusjonsselskaper 33
   
Antall årsverk888930
Opplag per 31.12222 068210 692
Unike daglige brukere nett (brutto, snitt i 4. kvartal)343 127369 394
Unike daglige brukere mobil (brutto, snitt i 4. kvartal)299 956247 409
Sidevisninger nett per uke (snitt i 4. kvartal)13,0 mill.14,5 mill.
Sidevisninger mobil per uke (snitt i 4. kvartal)7,5 mill.6,2 mill.
   
Antall aksjonærer911895
Antall aksjer (1000)48 927  48 927
Resultat per aksje19,181,86
Utbytte per aksje1,25 1,00
Direkteavkastning6,6%4,1%
   
Aksjekurs per 31.1219,1021,00
Børsverdi per 31.129351 027

 

Økonomiske nøkkeltall (alle tall proforma):

Økonomiske nøkkeltall (alle tall proforma):

 

 201320142015
EBITDA-margin*13,1%10,0%11,1%

* - tall justert for engangseffekter


  


 

 

 

 


BrukerposisjonerBrukerposisjoner