Egenkapitaloppstilling for konsernet

 

2015  Aksjekapital Egne aksjer       Overkurs  Innskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
   Reserver  Opptjent
egenkapital
Ikke-kontrollerende
interesser
 Egenkapital
Egenkapital per 1. januar48 927-60256 982305 849350 015-6 318343 69726 599676 145
Årets resultat0000935 6760935 6762 682938 358
Estimatavvik pensjoner000025 634025 634025 634
Inntektsskatt0000-6 414-56-6 4700-6 470
Instrumenter til virkelig verdi00000-373-3730-373
Kontantstrømsikring000002062060206
Utbytte0000-49 6820-49 682-133-49 814
Andre føringer mot egenkapitalen0-230-23-3 1160-3 1162 316-823
Egenkapital per 31.1248 927-83256 982305 8261 250 646-6 5301 244 11632 9211 582 863
          
2014AksjekapitalEgne aksjerOverkursInnskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
ReserverOpptjent
egenkapital
Ikke-kontrollerende
interesser
Egenkapital
Egenkapital per 1. januar48 927-88256 982305 821443 3476 819450 46527 090783 077
Årets resultat000090 349090 34969091 039
Estimatavvik pensjoner0000-132 3500-132 350-903-133 253
Inntektsskatt000035 97765936 636036 636
Instrumenter til virkelig verdi00000-11 357-11 3570-11 357
Kontantstrømsikring00000-2 439-2 4390-2 439
Endring ikke-kontrollerende interesser0000-450-450-45
Utbytte0000-85 3920-85 392-230-85 622
Andre føringer mot egenkapitalen028028-1 9300-1 930-1-1 892
Egenkapital per 31.1248 927-60256 982305 849350 015-6 318343 69726 599676 145