Note 1. Selskapsinformasjon


Polaris Media er det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark. Virksomhetene er fordelt på fire virksomhetsområder; Adresseavisen Gruppen, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Trykk. Polaris Media ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge og er notert på Oslo Børs med tickerkode POL. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Ferjemannsveien 10, Trondheim. For nærmere beskrivelse av virksomheten, se Styrets beretning for 2015.

Konsernregnskapet er revidert, gjennomgått av revisjonsutvalget og godkjent av styret 17. februar 2016. Konsernregnskapet vil bli fremlagt for generalforsamlingen for vedtak den 19. mai 2016.