Note 15. Annen driftskostnad

 

                  20152014                                                                              
Distribusjonskostnader 161 807152 766 
Salg og reklamekostnader 87 31592 609 
Telefon, porto, TV lisenser 19 80919 706 
Reisekostnader 28 83831 607 
Kostnader transportmidler 2 2302 979 
IT og kontorkostnader 56 01853 449 
Drift bygninger og driftsmidler 93 47692 122 
Tap på fordringer 2 3941 662 
Annen driftskostnad 41 03942 779 
Sum 492 925489 679