Note 16. Varekostnad

 

                 20152014                                                                         
Trykking og innkjøp råvarer 145 524154 704 
Innkjøpt redaksjonelt stoff 47 29943 362 
Andre varekostnader 38 24837 053 
Varekostnad 231 072235 119