Note 17. Annen kortsiktig gjeld

 

               20152014                                                                         
Skyldig offentlige avgifter 68 12277 252 
Forskuddsbetalt abonnement 114 700107 426 
Feriepenger 70 93075 532 
Annen kortsiktig gjeld 66 19079 934 
herav avsetning sluttpakker 10 70022 566 
Annen kortsiktig gjeld 319 942340 143