Note 23. Restruktureringskostnader


Polaris Media har i 2015 gjort ytterligere bemanningstilpasninger. Kostnadene er resultatført som lønnskostnader/pensjonskostnader. Kostnad for sluttpakker og gavepensjoner utgjør kr 11,7 mill. og er inkludert i kortsiktig gjeld. Avsetningene er gjort i all hovedsak i Polaris Trykk Trondheim og Sunnmørsposten.