Note 5. Driftsinntekter

 

                  20152014                                             
Annonseinntekter    
Papir 535 246587 317 
Digitalt 234 480207 649 
Radio 3 2183 168 
Sum annonseinntekter 772 944798 135 
     
Opplagsinntekter    
Abonnementsinntekter 462 329434 972 
Løssalgsinntekter 56 94956 944 
Sum abonnementsinntekter 519 277491 916 
     
Aviser 136 902169 152 
Siviltrykk 64 06462 666 
Sum Trykkeriinntekter 200 966231 818 
     
Øvrige inntekter    
Distribusjonstjenester 47 53049 399 
Pressestøtte 21 82920 934 
Husleie 1 8162 495 
Andre driftsinntekter 1) 60 05563 805 
Sum øvrige inntekter 131 230136 633 
     
Sum driftsinntekter 1 624 4181 658 503 

 1) Andre driftsinntekter består hovedsakelig av fakturagebyr, IT tjenester, samt salg av rettigheter.