Konsernledelsen

Konsernledelsen (KL) i Polaris Media består av seks toppledere. Under ledelse av konsernsjef Per Axel Koch har denne gruppen ansvar for eierstyringen og den løpende driften i de ulike virksomhetene, og for alle aktiviteter på tvers i konsernet.

Det meste av virksomheten i konsernet er organisert i fire hoveddatterselskap med egne styrer. De operative lederne for hoveddatterselskapene er alle med i KL. I tillegg er ansvarlig redaktør i det største mediehuset, Adresseavisen, og CFO, som også leder arbeidet med større prosjekter og forretningsutvikling i konsernet, med i KL. Konsernledelsen utøver et aktivt og strategisk eierskap til de fire hoveddatterselskapene, mens lederne for hoveddatterselskapene står for den operative driften. Mye av arbeidet med utvikling og effektivisering som omfatter hele eller store deler av konsernet, er organisert som prosjekter hvor medlemmer i KL er sentrale i styringen og ofte delaktige i gjennomføringen.

Per Axel Koch

Per Axel Koch er utdannet siviløkonom ved NHH i 1985 og tok høyere avdeling ved NHH i 1985-1987. Han har erfaring fra stillinger som stipendiat/prosjektkonsulent i Wilh. Wilhelmsen Ltd (1985-1988), konsulent i McKinsey & Co (1988-1991), direktør (1991-92), viseadministrerende direktør (1993-95) og administrerende direktør i Adresseavisen ASA (1996-2006). Koch var konsernsjef i Adresseavisen ASA 2007-2008. Konsernsjef i Polaris Media ASA fra starten i 2008.

Koch sitter som styreleder i alle hoveddatterselskapene i Polaris Media, og er styremedlem i Finn.no, Trønder-Avisa, og styreleder i Papirkjøp AS. Han har tidligere vært styreleder i Sparebank1 SMN i perioden 2001 - 2013. Han er også styremedlem i Midt-Norsk Jazzsenter.


Per Olav Monseth

Monseth har hovedansvar for finans og økonomi i Polaris Media med tilleggsansvar for konsernprosjekter og forretningsutvikling.

Monseth er utdannet siviløkonom i 2004 med spesialisering i finans ved NHH og Indian Institute of Management. Monseth har også grunnfag i psykologi fra Universitet i Bergen og Befalsskolen for Marinen (BSMA). Monseth har vært Vice President i det New York-baserte investeringsselskapet Lindsay Goldberg og konsulent i McKinsey & Co.

Monseth er styremedlem og leder for revisjonsutvalget i Cxense ASA, styremedlem i Fanbooster AS og Danica Pensjonsforsikring.

Internt i Polaris Media er Monseth nestleder i styret i Adresseavisen Gruppen, Adresseavisen, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Trykk. Videre er Monseth styreleder i Polaris Regnskap og i Adresseavisens Pensjonskasse.


Tove Nedreberg

Tove Nedreberg har utdannelse i økonomi og administrasjon fra Trondheim Økonomiske Høgskole BBA, 1985. Hun har erfaring fra stillinger som budsjettsjef og økonomisjef i Norges Handels og Sjøfartstidende AS, økonomisjef og assisterende direktør i Aftenposten AS og økonomidirektør i Adresseavisen ASA. Nedreberg var viseadministrerende direktør i Adresseavisen ASA fra 2003 til 2008. Administrerende direktør i Adresseavisen AS og Adresseavisen Gruppen fra 2008. I tillegg til Adresseavisen, består Adresseavisen Gruppen av ni lokale mediehus i Trøndelag og på Helgeland, eget distribusjonsselskap og selskap for telefonsalg/tjenester. Adresseavisen har flere konsernoppgaver for Polaris Media gjennom kompetansesenter marked (bedrift og privat), Teknologi og digital utvikling. Tove Nedreberg er stedfortreder for konsernsjef i Polaris Media.

Nedreberg er nestleder i hovedstyret i MBL (Mediebransjens Landsforening) og styremedlem i Salmar ASA.


Tor Olav Mørseth

Tor Olav Mørseth er utdannet økonom fra Norges Handelshøyskole (BSc) og har en MBA fra Copenhagen Business School i tillegg til studier ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.

Han begynte som journalist i Stjørdalens Blad i en alder av 14, og har arbeidet i Forsvarets Forum, ved Gongqing College of Nanchang University i Kina og i Bergens Tidende. Han kom til Adresseavisen fra Bergens Tidende, hvor han har vært økonomijournalist, ledet flere ulike avdelinger, og blant annet vært nyhetsredaktør og produktdirektør. Mørseth har i tillegg til journalistikken jobbet mye med teknologi- og produktutvikling.

Tor Olav Mørseth er styremedlem i NTB, og møter i konsernstyret i Polaris.


Harald H. Rise

Harald H. Rise er utdannet cand.mag. og har journalistutdanning fra USA. Han har yrkeserfaring som journalist og vaktsjef i Sunnmørsposten (1985-93), informasjonssjef i Ulsteinkonsernet (1993-94), ansvarlig redaktør (1994 – 2007) og administrerende direktør (2002– 07) i Sunnmørsposten og konserndirektør i Edda Media (2007-09).

Rise er i dag adm. dir. både i Polaris Media Nordvestlandet AS (PMNV) og Polaris Media Nord-Norge AS (PMNN). Under disse selskapene er det bortimot 30 andre hel- og deleide selskap, inkludert 23 mediehus. Han er styreleder i Sunnmørsposten AS, Romsdals Budstikke AS, Nordvest Distribusjon AS, Harstad Tidende AS, iTromsø AS og Nordavis AS. Videre er han styremedlem i Avisa Nordland AS og varamedlem til styret i Trønder-Avisa AS.


Steinar Bakken

Steinar Bakken er utdannet driftsøkonom, avla svenneprøve som trykker i 1970 og mesterbrev i boktrykkerfaget i 1971. Bakken har over 40 års erfaring fra trykkeribransjen fra stillinger som rotasjonstrykker, produksjonssjef i rotasjonen og ansvarlig for pakkeri- og plateavdelingen i Adresseavisen. Bakken har siden januar 1999 vært administrerende direktør i Adressa-Trykk og er nå administrerende direktør i Polaris Trykk.