Konsernsjef Per Axel Koch. Foto: Ole Morten Melgård

Konsernsjefens beretning

2015 ble også et krevende men spennende år for Polaris Media. De papirbaserte annonseinntektene fortsatte å falle betydelig som følge av svakere utvikling i norsk økonomi, den digitale transformasjonen og økt konkurranse fra store internasjonale aktører som Google og Facebook. Jeg er likevel glad for at Polaris Media styrker sine digitale posisjoner ytterligere, både når det gjelder bruk og inntekter. En digital annonsevekst på 12 prosent og vekst i samlede ukentlige sidevisninger, viser at mediehusene har tatt nye og viktige digitale steg i et krevende mediemarked. Vi er godt fornøyd med at vi kan vise til resultatvekst i konsernet i 2015, med et resultat og en resultatmargin som fremstår som relativt bra i det norske mediemarkedet.

Mange av våre mediehus har inntatt tydelige digitale nr 1-posisjoner lokalt og regionalt, Pluss-løsninger er lansert i 16 av våre mediehus (og flere vil følge i 2016), og konsernet nærmer seg 250 mill kroner i digitale annonseinntekter. Mer enn 140.000 av våre ca 190.000 abonnenter er nå digitale abonnenter med Pluss-tilgang. Utfordringen er å øke bruken av Pluss-produktene betydelig, slik at dette kan bidra til fortsatt økning av brukerinntektene.

Jeg har også i 2015 besøkt alle selskapene i konsernet. Det er motiverende å se hvor godt det arbeides med den digitale transformasjonen samtidig som mediehusene også utgir papiraviser som fremdeles står sterkt blant våre lesere.

I 2015 har konsernet særlig hatt fokus på Big Data og personalisering  for blant annet å kunne øke annonseinntektene fra programmatisk salg og annonsebørser. I 2016 er målsettingen at alle mediehus i konsernet skal kunne kjøpes programmatisk, samtidig som salget dobles til ca 10 millioner kroner. Når det gjelder personalisering  av redaksjonelt innhold, var iTromsø først blant norske mediehus til å tilby sine brukere helpersonaliserte mobilsider, en spennende nyvinning som viser gode resultater.

Adresseavisen som det største mediehuset i konsernet, har fortsatt sin fine digitale fremgang, med gode brukertall og høye digitale inntekter. Adresseavisen huser konsernets digitale utviklingsenhet og IT-ressurssenter (Adressa Teknologi) og kompetansesenter for brukermarked, og mediehuset spiller en viktig rolle for digital utvikling i konsernet. Det er likevel fint å se hvordan Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke, iTromsø og Hitra-Frøya også har blitt viktige digitale utviklingssentra.

Trykkerivirksomheten merker fallende volumer og økende prispress. Underliggende drift i Polaris Trykk er likevel god, og det gjøres tydelige grep for å skape nye inntekter og redusere kostnadene ytterligere. Den nye trykkpressen ved Polaris Trykk Trondheim fungerer godt, og den gir konsernet flere inntektsben å stå på samtidig som den er spesielt kostnadseffektiv. Det er fint å konstatere at Polaris Trykk har styrket sin posisjon ytterligere i det nasjonale siviltrykkmarkedet. Det er viktig og gledelig at Polaris Trykk har overtatt Amedia sine trykkeoppdrag i Troms og Finnmark, samt at det er inngått omfattende samarbeid om transport og distribusjon i regionen. Dette samarbeidet gir betydelig effekt for både Polaris Media og Amedia.

Jeg vil også dette året trekke frem det gode samarbeidet med de tillitsvalgte. Kommunikasjonen er preget av åpenhet og respekt. De ansatte i hele Polaris Media gjør en flott innsats for å styrke konsernets posisjoner og håndterer de digitale utfordringene på en offensiv og god måte.

Vi forventer at 2016 blir utfordrende med fortsatt sterk digital transformasjon og svakere utvikling i norsk økonomi. Jeg er likevel overbevist om at våre mediehus vil fortsette å styrke sine digitale posisjoner både i brukermarkedet og annonsemarkedet, samtidig som trykkerivirksomhetene vil øke sin konkurransekraft.

Samtlige av konsernets virksomheter vil fortsette med å gjennomføre betydelige effektiviseringstiltak. I tillegg vil Polaris Media starte arbeidet med «Prosjekt Polaris Media 2020». Dette prosjektet skal gi betydelig effekt både på inntekts- og kostnadssiden.

Jeg er trygg på at Polaris Media er godt rustet til å møte utfordringene i det norske mediemarkedet.

 

Per Axel Koch
Konsernsjef